Trygve Schønfelders samling


Linje 2 før nedleggelsen

Linje 1 før nedleggelsen
Nedleggelsen av linje 1 og sporvognsdriften i Bergen by